Professionals in the logistics industry

Our team consists of logistics professionals with the total shared experience of more than 50 years. A team that takes pleasure in finding solutions for even the most complicated problems plays a large part in the success of every company.
Our company specialises in providing customs clearance services, warehouse services and air freight solutions. The company works with a relatively small selection of clients, ensuring an individual approach and a high level of service for each one of them.

Loģistikas nozares profesionāļi

Mūsu komanda ir loģistikas nozares profesionāļi, kuri ir uzkrājuši vairāk kā 50 gadu kopējo pieredzi. Komanda, kas ir spējīga uzņemties pat vissarežģītākos risinājumus un no tā gūstot gandarījumu, ir katra uzņēmuma veiksmes faktors.

Uzņēmums ir specializējies muitas pakalpojumu, noliktavas pakalpojumu un avio loģistikas risinājumu sniegšanā. Uzņēmums strādā ar salīdzinoši nelielu skaitu klientu, tādējādi nodrošinot individuālu, augstas kvalitātes servisu katram no mūsu klientiem.

Our values

Our customers
Responsibility and transparencyOur team

High flexibility and an individual approach


Our office